KBT Helhetshälsan

No English translation yet.

Du som har besvär med ångest, stress eller depression, ta kontakt med din läkare på den vårdcentralen, som du är listad på för att få remiss till oss och behandling i KBT. Kostnaden går via högkostnadsskyddet dvs 120 kr/session tills du kommit upp i frikort (högst 900 kr). Det är lätt att komma till hos oss, då vi inte har några väntetider.

Hos oss har du möjlighet att få komma och träffa någon av oss terapeuter 8-12 gånger, vanligtvis 1 gång i veckan.

  • Om du har ångestrelaterade besvär, så innebär behandlingen oftast att närma sig det  som väcker oron.
  • Om du har depression är behandlingsinriktningen att höja graden av aktivitet och bryta isoleringen.
  • Om du befinner dig i ett stresstillstånd handlar det om att återfå balansen mellan aktivitet och återhämtning och att öka din kontrollkänsla.

 

Karin Engquist  Teamledare mobil 0708-670 647
Leg.läk och med steg 1 utbildning i KBT
E-post: karin.engquist@aomh.se

Karin är distriktsläkare och verksam som studentläkare på Studenthälsan i Lund sedan 1998. Karin startade Artist- och Musikerhälsan 1997 och i den verksamheten är utgångspunkten för arbetet stressens mekanismer. Den mentala ohälsan kan resultera i ångest, stress och rampfeber samt depression, där KBT-terapi är en verksam metod.

 

<