Litteratur

Här lämnar vi tips på litteratur som vi tycker är läsvärd. Listan är i bokstavsordning. Om du inte hittar det du söker så kan vi hjälpa till med ytterligare lästips kring just dina funderingar. Har du själv några förslag så tar vi mer än gärna emot dem och kompletterar vår lista (använd gärna vårt forum).

AMMOT - Artister och musiker mot tinnitus
Video: Hör DU DU?!
En film om musik och tinnitus
Beställs genom AMMOT
www.dbdbdb.nu/lyssna

AMMOT - Artister och musiker mot tinnitus
Lyssna till vad du hör
En handbok om ljud och hörsel
ISBN 91-73988103
www.dbdbdb.nu/lyssna

Andersson, Gerhard
Tinnitus: Orsaker, teorier och behandlingsmöjligheter
ISBN 91-44013256

Arlinger, Stig & Hagerman, Björn & Ytterlind, Åke
Ljuv musik och öronproppar
Om hörsel, musik och hörselskador.
ISBN 91-7522-725-8

Axelsson, Alf & Schenkmanis, Ulf
Tinnitus. När örat fylls av oljud
ISBN 91-7205-213-9

Bernstein S  With your own two hands
New York: Schimmer; 1981

Bjerge, Randi & Sköld, Stefan
Släpp taget. Sånghandledning i kör med uppsjungningsövningar 

Bruser, Madeline
The Art of Practicing. A Guide to Making Music from the Heart
Beskrivning om övandet på olika instrument ur både fysiska och psykiska aspekter. Endast på engelska.
ISBN 0-609-80177-5

Chamagne, Philippe
Preventions des troubles fonctionnel chez les musicien
Hur kroppens olika delar fungerar ur muskulär synpunkt i olika instrumenttekniska problemställningar. Endast på franska.
ISBN 2-9503955-5-4

Dropsy, Jaques
Den harmoniska kroppen
Natur och Kultur
ISBN 91-27-01709-5

Dropsy, Jaques
Leva i sin kropp
Natur och Kultur
ISBN 91-27-03119-5

Eken, Susnna
Den menneskelige stemme
Hans Reitzels forlag
ISBN 87-412-2933-9

Green, Barry & Galleway, Timothy
The Inner Game of Music
Pan Books, London
Hur vi fungerar i framförandesituationen. Här finns många råd om hur man kan arbeta systematiskt för att kreativiteten ska blomma i scensituationen.

Hallam, Richard
Tinnitus
ISBN 91-86424-42-4

Hörselhälsa
Ett studiematerial för grund skolan
Rekvireras från Arbetslivsinstitutet Väst Göteborg

Kaldo, Viktor & Andersson, Gerhard
Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus
ISBN 91-44042973

Lejonclou, Annika & Lindberg, Åse
Musik och mental träning
Gehrmans förlag, Stockholm
Situationen för unga musikelever med svårigheter i framförandesituationen. Råd om hur man kan arbeta med positivt tänkande för att uppnå god självkänsla och scenvana. Många bra övningar.

Lindblad, Per
Rösten
Studentlitteratur
ISBN 91-44-31671-2

Lundberg, Ulf & Wentz, Görel
Stressad hjärna, stressad kropp
Wahlström & Widstrand 2004
Om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa.
ISBN 91-46-20395-8

Lundberg, Åke
Rampfeber. Konsten att framträda under press
Gehrmans förlag, Stockholm
Vad rampfeber är och vad som är viktigt att tänka på för att träna sig ur en besvärlig scensituation.

Mark Th
What every pianist needs to know about the body. 
Chicago: GIA Publications, Inc.; 2003

Norris, Richard
The Musicians Survival Manual
Vilka skador en musiker kan råka ut för och hur man kan behandla dem.
ISBN 0-918812-74-7

Railo Willy
Bäst när det gäller 
Farsta: Sveriges Riksidrottsförbund; 1986

Roxendal, Gertrud & Winberg, Annika
Levande människa
Natur och Kultur 2002
Beskriver basal kroppskännedom i både teori och praktik. Innehåller övningsbeskrivningar och hjälp att träna på egen hand.

Salmon, Paul G. & Meyer, Robert G.
Notes from the Green Room
Lexington Books, New York
Beskriver rampfeber, dess effekter och orsaker ur psykologisk synvinkel. Många bra metoder att minska rampfebern och öka kreativiteten.

Sandor G
On Piano Playing
New York: Schirmer; 1981 

Sazer, Victor
How to make Celloplaying Easier and Play without Pain
Ofnote Publishers, Los Angeles
Lättillgängligt om hur kropp och instrument kan samspela i sökandet efter det avspända spelet. Även bra tips för andra instrumentalister.

Sundberg, Johan
Röstlära
Fakta om rösten i tal och sång.
Proprius