1 Inledning

Att stå på scen

Att stå på scenen och framföra musik inför en förväntansfull publik kan vara allt från lustfyllt och fantastiskt, utmanande, pressande och till att ibland bli en obehaglig och skakig upplevelse, där det efteråt inte är möjligt att förstå hur det gick till att komma från början till slut. Förberedelserna började långt tidigare i övningsrummet. Och det är där i övningsrummet, som de goda vanorna kan grundläggas. Att känna sig bekväm, trygg och avspänd i själva spelsituationen är avgörande, så att det blir möjligt att fokusera på själva musiken och ge järnet när det gäller.

Musiker-ergonomi

Detta dokument har tillkommit, som ett material att kunna läsa och finna  argument  för vilka förändringar som behöver göras i olika skadesituationer. I olika utbildningssituationer är behovet stort av skrivet material med ergonomisk kunskap att användas som utgångspunkt i undervisning på olika instrument. Eftersom musicerandet tar hela personen i bruk både fysiskt och psykiskt, så finns i detta dokument även tanke- och känslomässiga utgångspunkter.

I skriften finns en genomgång av ergonomins utgångspunkter samt specifika instrument-ergonomiska råd, att användas som ett underlag i diskussionen om hur man använder kroppen på ett hälsosammare sätt ur fysiologiska aspekter. Stor tack till alla de professionella musiker och pedagoger, som hjälpt oss!

Det går inte att hoppa över stressens effekter på kroppen. Den är ibland väldigt tydlig, och när den är stark så kan det vara svårt att påverka musklernas höga spänningsnivå. En röd tråd i detta häfte är ökad kunskap för ett bättre självomhändertagande. Här finns råd om olika typer av träning/övning. Kroppslig träning är nödvändigt för att kunna hantera ett aktivt liv som musiker.

 

Klicka på länkarna till vänster för att komma till de olika rubrikerna. Det går också bra att skriva ut för eget bruk.