10. Röstproblem

Rösten är för många ett arbetsredskap, kanske till och med det främsta.
För dem är det extra viktigt att känna sin röst och att vårda den väl – helt enkelt ha kunskap om hur man tar hand om den på bästa sätt.

Likaså är det viktigt att träna rösten regelbundet för att hålla den i god kondition.
Det kan finnas många orsaker till att man får problem med rösten - hur man använder sin röst, hur mycket man använder den, hälsotillstånd, arbetsmiljö för att nämna några.

Om man utsätter sin röst för krav den inte klarar av blir den sliten och överansträngd. Detta kan yttra sig på olika sätt – rösten kan bli hes, läckande, knarrande, svag etc. Det kan också kännas ansträngande att tala eller sjunga, ja det kan till och med göra rejält ont.

När man får problem med sin röst är det klokt att söka hjälp innan problemen blivit allt för befästa. Hos en foniater kan man få sina stämband undersökta. Hos en logoped kan man lära sig en god röstteknik och hur man ska ta hand om sin röst för att den ska hålla för olika påfrestningar.

Logoped Lena Sandqvist