11. Tinnitus

Tinnitus är ett vanligt hörselskadesymtom, liksom ökad ljudkänslighet och hörselnedsättning. Tinnitus förekommer ofta utan samtidig hörselnedsättning.

Många musiker har tinnitus av mindre eller högre besvärsgrad, orsakat av innerörehörselskada av alltför stark musik. Tinnitus är då ett symtom av bullerskada i innerörat och vanligaste följden vid musikhörselskada. Det ljudliga samhället bidrar också till hörselskadan. Tinnitus är också symtom vid andra innerörehörselskador, t.ex. åldershörselskada, följder av skallskada och hörselsjukdomar. 

Tinnitus kan debutera efter enstaka ljudbelastning, ofta med samtidig hörselnedsättning. Ljudbelastningen kan vara alltför stark musik och tinnitus upplevs hos både musikern och publiken. I många fall är tinnitus och hörselnedsättning övergående symtom efter något dygn. I andra fall kvarstår tinnitus som tecken på mer uttalad skada.

Tinnitus kan höras i ena eller båda öronen, ibland inne i huvudet. Efter tinnitusdebut bör öronen undersökas för att utesluta vaxpropp och öroninflammation då tinnitus också kan upplevas. En hörselundersökning rekommenderas. Vid hörselnedsättning kan bullerskada eller annan hörselskada identifieras och prognosen för tinnitus beskrivas.

Tinnitus upplevs starkare och med högre besvärsgrad vid samtidig trötthet, smärta, stress och oro (ångest). En ond cirkel uppstår om sömnen påverkas. Besvärsgraden beror ofta på hjärnans förmåga att filtrera bort tinnitusupplevelsen. Denna förmåga kan vara försämrad vid ångest och nedstämdhet. I den lugna, friska hjärnan dämpas tinnitusljudet och upplevs bara då man lyssnar efter det. Prognosen för tinnitus är oftast god.

Tinnitus avtar ofta spontant efterhand, om inte ytterligare påverkan av öronen inträffar. Tinnitus avtar långsamt i upplevelse och besvärsgrad, ofta under loppet av många månader. Oftast kvarstår tinnitus i någon grad även efter behandling.

Tinnitus går att behandla. Det finns någon behandlingsmetod för alla, men ingen som släcker ut tinnitus. Ljudbehandling är ofta ett första val, hörapparat vid samtidig hörselnedsättning eller ljudstimulerare för att träna hjärnan att tåla ljud. Hjälp av psykolog för att begränsa tinnitusförstärkande stress, ångest och nedstämdhet och smärtlindring genom behandling hos sjukgymnast är andra metoder. 

Musikern måste ljudvila efter en ljudbelastning, som orsakat tinnitus. Samtidig medicinering kan övervägas för att lindra skadan i innerörat. Musikern måste också analysera sitt musicerande, sitt dags- och veckoschema med musik, sin placering i orkestern, sitt deltagande i ljudstarka musikverk och lära sig att använda hörselskydd.

Artist- och Musikerhälsan kan genom sina audionomer, läkare, sjukgymnast, psykolog etc undersöka öron och hörsel och ge råd och behandling vid besvär av tinnitus och andra hörselskadesymtom.

Per Broms, audiolog