13. Ångest och depression

Ångest

Är en naturlig reaktion på hotande fara, och har en överlevnadsfunktion och varnar oss för farliga situationer. Symtomen vid ångest rymmer ett brett spektrum av känslor, alltifrån ängslan och oro till fruktan och panik.

I vår kultur så handlar våra ”upplevda faror” oftare om ”våra inre faror” dvs mer om vad vi ställer för krav och förväntningar på hur vi ska kunna klara av det. Oftast handlar det om att man är rädd för att tappa kontrollen eller känna panik i exempelvis köer, bussar, affärer eller inför möten med andra människor.

Ångest och ångestattacker kan ingå som en del i psykiska sjukdomar som, till exempel depression, men det kan också vara tecken på ett alltmer krävande vardagsliv.

Depression

Att vi känner oss ledsna och nedstämda då och då är naturligt. Det är inte det samma som att vara deprimerad. När man har en depression är själva grundstämningen och upplevelsen av världen förändrad. Detta tillstånd innebär ett lidande under en längre ihållande period och kan ge flera olika symtom.

Symtomen kan t ex vara minskad lust och intresse, trötthet och brist på energi, sänkt självkänsla, känslor av värdelöshet eller skuldkänslor, sömnstörning, minskad eller ökad aptit.

Behandlingen vid ångest och depression är individuell och kognitivt inriktad. Det vill säga att man ser på sambandet mellan tankar, känslor och beteenden. De negativa, irrationella tankarna identifieras och bearbetas. Ibland finns det också behov av medicinering för dessa tillstånd.

Leg. psykoterapeut Sarah Andersson
Läkare Karin Engquist