3.14 Ergonomi orgel

Övning i sittande

Sitta vid orgeln

Som organist krävs en stabilitet i överkroppen utan att kunna ha stöd för fötterna mer än kortare stunder. Då är det viktigt att sitta med ett stöd under en del av låren. Träna på att hitta en stabilitet i själva sittande enligt sittövning 8.2. Både bukmuskler och ryggsträckarna behöver vara starka och uthålliga, för att stabilisera bäckenet och bålen i sittandet utan att kunna ha stöd av fötterna hela tiden.

För att kontaktpunkterna med fötter och pedal ska hamna på främre-inre delen av fötterna, så hålls knäna ihop, och då behöver det finnas en lätt inåtrotation i höfterna. På vissa orglar måste man hålla lårbenen mer parallella, så att man spelar med främre delen av fötterna.

Det mesta av rörelserna hamnar i fötter och underben i pedalspelet. Vid pedalspel på vänster sida, så hamnar tyngdpunkten på höger ”skinka” och vice versa. Under pedalspelet så är det viktigt att kunna sitta på samma punkt men kunna ändra på tyngdpunkten.

Handen

Var god se piano-ergonomi i kapitel 3.5