3.6. Ergonomi flöjt

För att i grunden finna ett stabilt och fritt stående och sittande, så gå till övningarna 8.1 och 8.2. I stående position undviker man rotation i bröstryggraden om man placerar vänster fot framför den högra och får då rotationen nerifrån höfter och bäcken. I sittande så försök ta ut rotationen nere i bäckenet. Det viktigaste är att skuldrorna och skulderbladen har en symmetrisk position.

Växla i position med flöjten i horisontell ställning och med sidoböjning i nacken, där den horisontella ställningen är mer påfrestande för axlarna och den diagonala mer för nacken med sidoböjningen. Det är bra att kunna variera så att musklerna kan återhämta sig.

Titta i spegeln, så att du inte anstränger nacken extra genom att skjuta fram hakan. Sitter du framför notställ i orkester och också ska ha bra kontakt med dirigent, så rotera stolen, så att det blir bekvämt både på stolen och med blicken, så att du kan växla mellan noter och dirigent, att de båda hamnar i samma blickriktning. 

Prova att bära instrumentet med en känsla av att båda händerna belastas lika. Leta efter balansen i bärandet av instrumentet, att flöjten har sina stödjepunkter på vänster pekfingers inre knoge, höger tumme och mot läpparna. Kontakten med underläppen är den tredje stödjepunkten i bärandet av instrumentet. Observera hur kontakten är mellan flöjtmunstycket och läppen. Om trycket blir starkt mot läpparna, så resulterar det i ökad spänning i nackmusklerna för att hålla emot.

Ta ner instrumentet så ofta som möjligt för att komma till viloposition i halsryggraden.
Höger tumme placeras bekvämt med ett läge någonstans vid pekfingret.

Flojt_3.6.2_3.6.3.jpg

Bild 3.6.2: Vänstra bilden. Vid översträckning i tummens leder, så blir muskelarbetet avsevärt mycket större samt att tumlederna blir mer komprimerade och spända.

Bild 3.6.3.Högra bilden.Tummen placerad närmare motsvarande pekfingret och med avspända leder i tummen.Tummens placering bör vara mer inåt i handen, placerad någonstans mellan pek- och långfinger. Försök få tummen i ett avspänt läge utan översträckning i tummens leder
Titta på handledernas position. Observera speciellt vänster hands 4:e och 5:e fingrars arbetssätt.  Om fingrarna är korta så behövs eventuellt anpassning av deras klaffar.

Se till att höger handled kommer i en bekväm ställning, som när du lägger hand/ underarm på bordet i avslappnat läge.

3.6.4-5_flöjt.jpg

Bild 3.6.4 Vänster bild. Avspänning i handleden och utan sidovinkel i handleden.

Bild 3.6.5 Höger bild. När sista delstycket i flöjten hamnar med klaffarna för mycket bakåtroterade, så blir effekten en kraftigare böjning i handleden. Ibland får man vrida klaffarna för höger handen motsols, för att uppnå detta.