3.7 Ergonomi blockflöjter

De olika storlekarna i blockflöjtsfamiljen ger olika belastningar. Det är framförallt höger hand och kontakten med läpparna som stabiliserar instrumentet. För höger hand är tummens placeringen på instrumentets baksida avgörande för belastningen av hand/arm/axel. Att tummen hamnar i ett läge motsvarande mittemot pekfingret brukar göra att spänningen i handen/handleden blir mindre. Om tummen arbetar med översträckning i tumlederna, så ökar det också muskelspänningen runt tummens bas och runt den delen av handleden.

Blockfl_3.7.1_3.7.2.jpg

Bild 3.7.1: Om tummarnas leder är översträckta, så blir tummen  mer spänd och låst i sin mellanled och påverkar anspänningen i handleden.

Med de större instrumenten som basflöjt och kontrabasflöjt, så underlättar det betydligt om det går att avlasta med någon typ av stag mot golvet. Sitter man och avlastar instrumentet genom att stödja mot fötterna och låta instrumentet vila här, så sjunker överkroppen lättare ihop och andningskapaciteten minskar.
Betydelsen av munstycket blir tydligt med denna basflöjt, där munställningen blir mer avspänd när man vänder på munstycket.

Blockfl_3.7.3.jpg

Bild 3.7.3 Bildtext: Det blir väldigt spänt i läppar/mun med detta munstycke

Blockfl_3.7.4.jpg

Bild 3.7.4 Bildtext: Genom att vända på munstycket, så blir förhållandena i munnen avsevärt mycket mer avspända.