3.8 Ergonomi klarinett-oboe

Klarinett och oboe

För rörbladsinstrumenten är kvalitén av själva rören betydelsefulla för vilken belastningen blir på läppmuskler och övriga muskler i kinder och hals samt också i övriga kroppens muskler. Ett ”tryck-krävande” rör kan således generera ökade muskelspänningar i hela kroppens muskler.

Om högertummen belastas på ytterfalangen, så kan det vara bra att anpassa belastningsstycket, så att mer av belastning hamnar närmare handen och då också mindre faktisk belastning av musklerna.                                       

Ett alternativ är att avlasta med brett ej avsnörande band runt nacken.

Vinkeln mellan kroppen och instrumentet kan påverka nackens ställning, den ena extremen om man spelar med framskjutet huvud eller och den andra att man tittar lite neråt.

Basklarinett

Med basklarinetten, så är det viktigt att nacken på instrumentet anpassas efter personens längd i överkroppen och nacken.

Vänster hand behöver vara flexibel i sin rörelse för de olika klaffarna. Höger hands tumme behöver vara optimalt placerad under bläcket för att undvika överbelastning dvs att belasta så långt in på tummen som det är möjligt. Bra för höger handen att kunna använda avlastning mot golvet eller runt nacken.