6. Nervositet och prestationsångest

Det är svårt att prestera bättre än vad den mentala föreställningen är.

Vad är prestationsångest

Kamp/flykt reaktionen. Människans sätt att reagera på fara. Ibland handlar det inte om livsfara utan mer om att vara i situationer som skapar rädsla eller känsla av obehag utifrån hur jag själv och ibland även omgivningen betraktar mig och min förmåga. Det är en kroppslig reaktion i högsta grad då adrenalinet rinner till och höjer puls, blodtryck, muskelspänning och påverkar mage och tarm. Till en början gör detta pådrag att jag blir alert och koncentrerad, men är reaktionen för stark, så är det svårt att hantera kroppens reaktioner och en känsla av tunnelseende utvecklas.

Så länge som känslan av kamp finns kvar i situationen, så är motivationen hög och man vill komma igång direkt. När flyktkänslan tar över, så ger det ofta låg motivation och självförtroendet minskat. Då är det viktigt att återetablera kampen. Gör något fysiskt, gå runt och trampa ner i golvet och rör armarna. Prova med: “Jag vågar göra …., jag vill göra…, jag vågar satsa…”  .

Rädsla för misslyckande

Att “stå på scen” och framföra inför publik eller kanske även på en lektion kan ge en osäkerhetskänsla, där rädslan för att misslyckas ibland kan vara alltför stark. Även om förberedelsen har varit grundlig, så finns det alltid en viss osäkerhetskänsla. Det behövs träning att om och om igen vara i dessa situationer, för att märka att det går bra trots en osäkerhetskänsla. Men ambitionen och önskan om hur resultatet ska bli kan också vara ett sätt att balansera osäkerheten, som finns någonstans hos alla. Ibland kan det vara bra att se på vad misslyckandet kan stå för. “Är det här den enda chansen i mitt liv?” osv.

Tips på vägen

 • Trygghet med uppgiften och i omgivningen.
 • Viktigt att vara med i valet av uppgift, för att besluta om något som känns angeläget och positivt.
 • Träna på uppgiften med hjälp av alla våra sinnen – lyssna, och uppmärksamma hur det känns i kroppen, när det är bra? Titta på noterna. Använd ”bilder” och ”känslor” i musiken för att göra det till en helhetsupplevelse med stark övertygelse. ”Spela” igenom stycket utan instrument men med total koncentration i alla små rörelser, bra träning av sinnet för våra rörelser och var jag befinner mig i rummet med fingrar/händer osv.
 • Känsla av kontroll. Gå igenom hur det kommer att gå till och övertyga dig om att du är trygg i det och vill göra det med din egen styrka.
 • Stöd från andra och återkoppling. Spela gärna upp det i flera olika sammanhang och se till att få konkret återkoppling, det som är positivt och det som kan bli bättre.
 • Avspänning.
  4-punktsavspänning:
  Sätt dig bekvämt med rakt ryggstöd.
  Blunda och känn efter så att fötterna är förankrade mot golvet
  Stjärten har god kontakt med stolsitsen
  Axlarna är sänkta
  Käkarna, ett litet avstånd mellan övre och nedre tandraderna
  Ta tre djupa andetag. Andas därefter med djupa, lugna andetag.
  Vandra med din uppmärksamhet mellan de fyra punkterna
  Fötter-säte-axlar-käke om och om igen i några minuter.
 • Förbered själva framförandet mentalt och starta med avspänningsövningen. Gå därefter igenom hela situationen och använd förstärkande meningar som ”Jag är tänd på detta” ”Jag vet att jag kan göra detta bra” ”Jag vill satsa” ”Jag accepterar att misslyckas” ”Jag tror på mig själv”