Artist- och Musikerhälsans medarbetare i Malmö

Teamledare är läkare Karin Engquist, som kan konsulteras via tel 0708670647 eller mail karin.engquist@gmail.se. 

I vårt team kan vi ta emot dig som vill ha råd eller hjälp mot smärtor i nacke, axlar, rygg och händer och muskel-spänningar, embouchure- och hörselbesvär. Även stress, nervositet-prestationsångest med olika typer av mentala hinder som ångest, depression. Till vår audionom kan du komma med hörselbesvär eller tinnitus och även få prova ut musikhörselskydd.

Vi har specialkompetens om artisters och musikers arbetsvardag och här går vi alltid igenom situationen tillsammans med ditt instrument. Vi är också till för dig som kommer från helt andra sammanhang. Med den breda kompetens som finns i teamet kan du få både rådgivning, utbildning och behandling med målet att du ska kunna påverka dina besvär, så att det fungerar bättre i vardagslivet.

Det finns flera olika sätt att nå målet som t.ex. med alexanderteknik, basal kroppskännedom, ergonomi, KBT, choaching, mental träning.

Sedan 1996 har vi uppdrag med företagshälsovård. Idag kan vi vara behjälpliga till alla arbetsgivare, även de som har annan företagshälsovård med bedömning och analys utifrån arbetsmiljön via FK:s arbestplatsnära stöd.

Kurser och utbildningar är något vi vill prioritera i vår verksamhet.