Karin Engqvist – Legitimerad läkare

När blockeringar, smärtor eller andra faktorer påverkar yrkesutövning och vardag negativt kan Karin hjälpa till att hitta lösningar. Karin är allmänläkare med specialinriktning på musikers och artisters fysiska och psykiska arbetssituation och har nu dessutom kompetens med steg 1 i kognitiv psykoterapi. Som cellist har hon också egen erfarenhet av att musicera i ensembler och orkestrar.

I vår egen handbok Att vara musiker och artist ger Karin handfasta tips och exempel på övningar.