Lina Bjarnegård Carlsson – leg logoped

Att ha balans i sin röst beroende på vad man behöver den till, det är Linas främsta kunskap att lära ut. Tal- och sångrösten är för alla, som använder endera eller båda i sitt yrke, ett instrument, ett arbetsredskap. Därför behöver man god instrumentkännedom om både röst och kropp för att klara av att felsöka, reparera, utveckla och stabilisera.
Lina arbetar med en helhetssyn på rösten med fast förankring i andningsteknik, tal- och sångröstens funktion och basal kroppskännedom. Hon ger även lektioner i metoden resonansrörsfonation i vatten (rörfonation) och säljer fonationsrör.

Hemsida: www.linalogoped.se