Artist- och Musikerhälsans medarbetare i Stockholm

I vårt team kan vi ta emot dig som vill ha råd eller hjälp mot smärtor, belastningsskador, muskel-spänningar, stress, nervositet-rampfeber med olika typer av mentala hinder, ångest och depression.

Vi har specialkompetens om artisters och musikers arbetsvardag, men vi är också till för dig som kommer från helt andra sammanhang. Med den breda kompetens som finns i teamet kan du få både rådgivning, utbildning och behandling med målet att du ska kunna påverka dina besvär, så att det fungerar bättre i vardagslivet.

Det finns flera olika sätt att nå målet som t.ex. med sjukgymnastbehandling, alexanderteknik, basal kroppskännedom, ergonomi, psykoterapi.

Läkare Karin Engquist är ledare för nätverket.

Sedan drygt 15 år tillbaka har vi uppdrag med företagshälsovård. Kurser och utbildningar är något vi vill prioritera i vår verksamhet.

Läkare Karin Engquist kommer att fungerar som ledare för nätverket