Barbro Hallmark – Certifierad lärare i FM alexanderteknik

Många olika slags problem av både fysisk och mental karaktär kan bli hjälpta. Röst, andning och spelteknik är funktioner av hela kroppens balans, som i sin tur präglats av hur vi kommit att utföra de mest vardagliga handlingar och rörelser mer eller mindre skonsamt eller effektivt. Kontrollen av den egna kroppens jämvikt och ekonomi kan utvecklas för att bättre kunna ta vara på sig i sina olika aktiviteter - inklusive musicerandet – och förebygga skador.

Hemsida: www.barbrohallmark.se