Helle Axel-Nilsson – Rytmikpedagog

Helle har under 20 års tid arbetat med kroppskännedom och ergonomi på Stockholms musikpedagogiska institut och Kungliga musikhögskolan i Stockholm. I mötet med musiker, musiklärare, skådespelare och logonomer har hon utvecklat en pedagogik i hur använda sig hållbart i vardagen såväl som i ett konstnärligt sammanhang. Kunskapen är både förebyggande och rehabiliterande för kroppen, samt ger tillgång till den fulla potentialen vid övning och framträdande. Som musiker och artist är en kropp som håller grunden för en ton, en röst, som bär och berör. Arbetet bygger vidare upp tilliten till den egna förmågan att använda och uttrycka hela sig, utifrån en kroppslig förankring.

Hemsida: www.ergoakademin.se