Magnus Peterson – Legitimerad läkare

Magnus är legitimerad läkare, specialist i Allmänmedicin och Smärtlindring, examen i OMT steg 2, medicine doktor. Han har arbetat på Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala med specialområde inom rörelseapparatens sjukdomar.

Han spelar kontrabas och har erfarenheter av arbete med musikers och artisters hälsa såväl genom kliniskt arbete som via förebyggande arbete vid KMH och Musikhögskolan i Örebro.