Rehabtjänst, sjukgymnastmottagning

På Rehabtjänst behandlas Du ur ett helhetsperspektiv av 23 legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter och två massageterapeuter. Efter en grundlig undersökning kan vi erbjuda professionell behandling i form av manuella tekniker, rehabiliterande träning, smärtlindring och ergonomisk rådgivning
Din medicinska historia, tidigare behandling, tränings- och/eller arbetssituation vägs ihop med undersökningsfynden, vilket utgör underlaget till Din behandlingsplan. Vi har också ett etablerat samarbete med läkare om vidare utredningar och kompletterande åtgärder är nödvändiga.

På Rehabtjänst finns hög kompetens inom områden som ortopedisk manuell terapi (OMT), McKenzie, autotraktion, ortopedisk kirurgisk rehabilitering, idrottsmedicin, neurologisk rehabilitering, akupunktur / TENS och ergonomi.

www.rehabtjanst.se