Bertil Lundborg – Legitimerad fysioterapeut

Bertil Lundborg, fysioterapeut.
Jag älskar musik och vill inte att musiker skall spela med skador som hindrar dem. Att motivera och hjälpa en person vidare genom vägledning, individanpassad träning och manuell behandling är något av det som jag upplever som allra mest viktiga i mitt arbete. Min målsättning är att mina patienter och kollegor skall uppleva mig som kompetent, kommunikativ, problemlösande, pedagogisk och lugn.  

Bertil är fysioterapeut och musiker och har forskat på styrketräning för professionella musiker. Under de kommande åren fortsätter han att utbilda sig till specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Genom sitt företag Musikerkliniken arbetar han med såväl frilansmusiker som orkestermusiker i bl a Hovkapellet, Filharmonikerna och Radiosymfonikerna. Han arbetar på Agilokliniken på Norrlandsgatan 11 och på Västra Järnvägsgatan 13. 

Kontaktuppgifter:

bertil@bertillundborg.se

0701 54 32 89

www.bertillundborg.se