Björn Jungner – Diplomerad alexanderlärare

Alexanderteknik är en beprövad metod för den som i sitt yrkesutövande och dagliga liv hindras eller besväras av smärtor och spänningar. Det kan gälla vanliga åkommor som värk i nacke och axlar, kroniska eller återkommande ryggbesvär, smärta i knän och höfter, spänningshuvudvärk etc. Även röst- och andningsbesvär, stressymtom och andra prestationsrelaterade problem kan lindras effektivt. Metoden går i korthet ut på att medvetandegöra och arbeta bort de destruktiva rörelsemönster som orsakat symtomen. Som utbildad pianist har Björn också personlig erfarenhet av de påfrestningar som en musiker kan utsättas för i sitt arbete.

Björns egen hemsida hittar du på adressen www.alexandertek.se.