Per Broms, audiolog

Per Broms - audiolog (hörselläkare), leg läkare

Hörselrubbningar och öron-näs-halssjukdomar är Pers specialiteter. Hörselskadesymtom hos musiker innebär ofta stor oro att inte kunna spela sitt instrument och delta i orkesterarbetet. Per har mångårig erfarenhet att ta hand om hörseskadesymtom, dvs. hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet, hos musiker. Han har också kunskap om musikerns arbetsmiljö genom sin egen musikutövning som körsångare.