Guro Pettersen - leg.psykolog och musiker

Guro är legitimerat psykolog sedan 2016 med fördjupning i integrativ psykoterapi. Något som betyder att hon hämtar in och förenar kunskap, metoder och tekniker från olika teoretiska riktningar inom psykologin för att anpassa behandling till den person hon möter. Det kan vara element från t.ex. kognitiv beteende terapi (KBT) och dynamisk terapi. Hon tar emot patienter med alla möjliga utmaningar och problem, både enskilda personer och par. 

Som terapeut tar Guro utgångspunkt i relationen ni skapar tillsammans i terapirummet, och försöker jobba tillsammans mot ny insikt relaterat till dina utmaningar genom att fokusera på känslor, beteende och tankar. Viktiga perspektiv hon har med sig i samtal med dig är kunskap om att anknytning och tidiga erfarenheter av relationer påverkar hur man har det med sig själv och i relation med andra som vuxen. Hon fokuserar också på kroppens språk och signaler i terapirummet och hur de kan relateras till dina erfarenheter. Med sin dubbelkompetens som klassisk musiker och flöjtist, så är prestationsrelaterade problem och mental träning något som Guro har jobbat särskild med. 

Guro har sin mottagning vid St:Eriksplan i Stockholm. För kontakt och mera information besök http://www.guropettersen.com