Ing-Marie Olsson – Legitimerad sjukgymnast

Att öka medvetenheten om kroppens hållning och andning och därmed påverka musicerandet i positiv riktning - det är tanken bakom Basal Kroppskännedom (BK). Ing-Marie använder BK både förebyggande och behandlande. Hon kan också tillämpa BK vid smärtor, spänningar, sömnproblem, stress, ångest och utmattningsdepressioner. Ing-Marie är förutom sjukgymnast även utbildad ergonom.

I vår egen handbok Att vara musiker och artist ger Ing-Marie handfasta tips och exempel på övningar.

Ing-Maries egen hemsida hittar du på adressen www.totum.se