Maria Sjögren – Legitimerad sjukgymnast, ergonom, pilatesinstruktör

Sjukgymnast med specialkompetens i basal kroppskännedom, med hela människan i fokus och där smärtan påverkas genom koncentration på närvaro, andning och olika rörelseövningar. Maria är fiolspelande folkmusiker och har kännedom om musikerns olika typer av belastningar såväl fysiska som psykiska. I arbetet med långvarig smärta kan Maria erbjuda hantering av stress och mentala obehag och förbättra den kroppsliga funktionen med manuella tekniker.