Randi Bjerge-Sköld – Diplomerad Alexanderlärare, sångpedagog

 

Randi Bjerge-Sköld är Associate Professor/Førsteamanuensis vid Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk vid Fakultet for kunstfag vid Universitetet i Agder. Hon undervisar i klassisk sång, interpretation, kammarmusik, instrumentalmetodik och scenisk beredskap. Tidigare har hon undervisat vid Norges Musikkhøgskole (NMH) och Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitetet. 

I Randis bok ”På naturens vilkår” får du en guidning i hur du kan återvinna andningens frihet och skapa optimala fysiska förhållanden för ett fritt utövande. För en musiker kan detta inte bara göra att du kan hålla dig på en hög konstnärlig nivå under lång tid, men du kan också undvika många belastningsskador genom att vara en utövande människa på naturens villkor.

Randi Bjerge-Sköld gav ut sin andra bok ”På naturens vilkår” på förlaget Cappelen Damm Akademisk (Oslo) i november 2018. Den kommer ut på svenska på Gehrmans förlag (Stockholm) under läsåret 2019/20 och ska också översättas till finska, franska och kinesiska. Originalutgåvan på norska finns att köpa på Artist & Musikerhälsan i Malmö, eller genom att kontakta Stefan Sköld på mail: stefanskold@icloud.com

https://www.cappelendammundervisning.no/_pa-naturens-vilkar-randi-bjerge...

Om Du vill kontakta Randi direkt når Du henne på mail: randi.bjerge-skold@uia.noeller stefanskold@icloud.com