Staffan Wester - leg.psykoterapeut KBT, certifierad Mindfulness-instruktör

Staffan har många års klinisk verksamhet bakom sig, bl.a av arbete med ungdomar och unga vuxna inom BUP och på Studenthälsan vid Lunds universitet. Sedan en tid arbetar han i egen verksamhet. Ett huvudintresse är stress och stressjukdomar som det tar sig uttryck i vår tid, och vad man kan göra för att befrämja både god psykisk hälsa och god arbetsförmåga. Olika former av ångest, nedstämdhet/depresion och kriser är andra områden som Staffan gärna tar sig an. Att arbeta både med våra tankar och känslor liksom våra beteendemönster i syfte att uppnå reell förändring är en grundbult där KBT har många verktyg och perspektiv att erbjuda.

Staffan är även verksam som musiker och artist och utifrån sina erfarenheter och kunskaper inom kultursektorn tar han gärna emot musiker och skådespelare, studenter såväl som yrkesverksamma. Det kan t.ex. handla om stress, prestationsångest, scenskräck, sviktande självkänsla, nedbrytande sjärlvkritik eller hindrande prokrastinering.

Du när Staffan på 0708-11 84 26 eller firmawester@telia.com